CHANSE: DigiPatch

CHANSE: DigiPatch prof. dr hab. Małgorzata Kossowska Nota biograficzna: Jej zainteresowania obejmują poznawcze i motywacyjne podstawy złożonych zjawisk społecznych (m.in. ideologii politycznej, uprzedzeń, nierówności społecznych w kontekście kulturowym), zjawiska odporności na wiedzę, sztywności poznawczej oraz jej związków z rozwiązywaniem problemów społecznych i podejmowaniem decyzji społeczno-politycznych. Konkurs “CHANSE – Transformations: Social and Cultural Dynamics in The […]