Lekcje europejskie

Obok wielu innych usług świadczonych w punktach EUROPE DIRECT oferujemy Państwu zestaw scenariuszy do lekcji europejskich „Temat: Europa”. Publikacja ta powstała w wyniku konkursu zorganizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, we współpracy z siecią informacyjną ekspertów Team Europe z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich. Opatrzona została honorowym patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej. Zapraszamy nauczycieli do skorzystania z tej publikacji, a także szeregu innych materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat Unii Europejskiej i jej funkcjonowania

Temat: Europa – wprowadzenie

„Autorami są nauczyciele i nauczycielki ze szkół ponadpodstawowych o bardzo różnych profilach z dużych i mniejszych miejscowości oraz pracownicy bibliotek. W publikacji prezentujemy 16 najwyżej ocenionych i najciekawszych – zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym – scenariuszy, wraz z materiałami pomocniczymi do wykorzystania podczas zajęć w następujących obszarach tematycznych: Geneza integracji europejskiej; Moje prawa w Unii Europejskiej; Jak funkcjonuje Unia Europejska? Kto? Co? Jak?; Wartości europejskie; Kulturalna Europa; Bezpieczna Europa (pokój, bezpieczeństwo, dobrobyt); Europa badań i odkryć naukowych; Euro w portfelu; Przyszłość Europy. Ich cechami wspólnymi są: kreatywne podejście do tematyki, innowacyjne wykorzystanie metod pracy z młodzieżą, wysoka wartość merytoryczna oraz możliwość realizacji na różnych etapach kształcenia i przedmiotach. Prezentowane w publikacji pomysły na lekcje, a zatem i całość treści scenariuszy są pracami autorskimi nauczycieli – laureatów konkursu. Proponowane scenariusze mogą być realizowane jako cykl poświęcony tematyce europejskiej (np. w ramach działań samorządu uczniowskiego, godzin wychowawczych czy klubów europejskich), ale też jako pojedyncze zajęcia przedmiotowe. Wspierają one realizację treści programowych różnych przedmiotów, począwszy od tych, które w najbardziej oczywisty sposób łączą się z tematyką europejską, takich jak wiedza o społeczeństwie, historia czy geografia, poprzez języki obce – angielski czy niemiecki, aż po przedmioty ścisłe, takie jak fizyka. Ważnym kryterium, którym jury kierowało się przy wyborze scenariuszy, było zaprezentowanie odbiorcom niniejszej publikacji całej palety możliwości pozwalającej na twórcze włączenie wątków europejskich w przedmiotowy zakres treści różnych zajęć wchodzących w skład szkolnego curriculum. Zależało nam na tym, by pokazać, że tematyka europejska nie tylko obecna jest w różnych przestrzeniach naukowych, ale też, że warto, można i należy o Unii Europejskiej, jej mechanizmach, zasadach i wartościach mówić w różnych kontekstach i uczyć o niej na różnych przedmiotach. Przy każdym scenariuszu wskazujemy możliwe zastosowanie, etap edukacyjny oraz uwzględnione wymagania szczegółowe z podstawy programowej (obowiązującej w zreformowanej szkole). Podkreślamy także korelację międzyprzedmiotową wybranych propozycji oraz możliwość kontynuowania zajęć w postaci projektu edukacyjnego (klasowego lub szkolnego)”.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem lekcji europejskich w swoich placówkach lub materiałami informacyjno-edukacyjnymi Komisji Europejskiej, prosimy o kontakt mailowy pod adresem edkrakow@ipp.expert

 

Materiały dostępne są w wersji cyfrowej, ale istnieje możliwość zamówienia fizycznego pakietu.