Promowanie naszego europejskiego stylu życia

Promowanie naszego europejskiego stylu życia to inicjatywa mająca na celu ochronę obywateli i wartości europejskich. Aby Unia Europejska spełniała swoją misje musi stać na straży swoich podstawowych wartości i wymiaru sprawiedliwości. Niebezpieczeństwo powodowane podważaniem praworządności przekłada się również na prawne, polityczne i ekonomiczne podstawy wspólnoty. Komisja Europejska ma utworzyć kompleksowy mechanizm praworządności, w którego ramach przedstawiane będą coroczne sprawozdania na temat bieżącego stanu praworządności w krajach UE. Obszary polityki, które obejmują zakładane działania to między innymi: Europejska Polityka Zdrowotna, Europejska unia bezpieczeństwa, Nowy pakt o migracji i azylu