Solidarni z Ukrainą Солідарні з Україною

Data 24 lutego 2022 r. przeszła do historii jako dzień, w którym Federacja Rosyjska rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Nieuzasadniony atak na niepodległe i suwerenne państwo, jakim jest Ukraina, wywołało znaczne zaniepokojenie nie tylko w samej Ukrainie, Europie, ale również na całym świecie.


Unia Europejska jako organizacja oparta na wartościach takich jak poszanowanie godności ludzkiej, wolność, demokracja, poszanowanie praw człowieka, zdecydowanie potępia działania Rosji i reaguje na wyzwania, jakie stawiają przed wspólnotą europejską konsekwencje tej nieuzasadnionej agresji.
Dlatego, jeśli poszukujesz pomocy lub chcesz pomóc Ukrainie, sprawdź poniższe linki:

Дата 24 лютого 2022 року увійшла в історію як день, коли Російська Федерація розпочала вторгнення в Україну. Невиправданий напад на незалежну та суверенну державу, якою є Україна, викликав значне занепокоєння не лише в Україні та Європі, а й у всьому світі.

Європейський Союз, як організація, що заснована на таких цінностях, як повага до людської гідності, свобода, демократія та повага до прав людини, рішуче засуджує дії Росії та своєчасно реагує на виклики, що виникають у європейській спільноті внаслідок цієї невиправданої агресії.
Якщо ви потребуєте допомоги або ж бажаєте допомогти Україні, то переходьте за цими посиланнями: