Nowy impuls dla demokracji europejskiej

Nowy impuls dla demokracji europejskiej to jeden z priorytetów Unii Europejskiej mający na celu pielęgnowanie, ochronę i wzmacnianie demokracji. Działania podejmowane są po to, aby Europejczycy zaczęli odgrywać jeszcze większą rolę w procesie decyzyjnym i aktywniej uczestniczyli w określaniu priorytetowych zadań wspólnoty. Impuls dla demokracji to zakłada również jej ochronę przez zewnętrznymi ingerencjami dzięki wspólnemu działaniu na rzecz wyeliminowania problemów takich jak mowa nienawiści, dezinformacja i fake newsy. Inicjatywa umacnia również partnerstwo z Parlamentem Europejskim i zapewnia zwiększenie jego zaangażowania w negocjacje międzynarodowe, a także gwarantuje uczciowść i transparentność każdego etapu procesu legislacyjnego.