Konferencja w sprawie przyszłości Europy

 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to zorganizowana przez Unię Europejską debata przeznaczona dla jej obywateli. Będą oni mieli szanse wziąć udział w dyskusji nad bieżącymi priorytetami UE i wyzwaniami przed jakimi staje Europa. Każdy Europejczyk ma szanse na zabranie głosu i określenie jakiej chce przyszłości dla naszego kontynentu. Parlament Europejski, Rada Europejska i Komisja Europejska wysłuchają jakiej wizji chcą ludzie i w ramach swoich kompetencji zastosują otrzymane propozycje. Wnioski z Konferencji i wskazówki w sprawie przyszłości Europy mają być gotowe wiosną 2022 r.