Gospodarka służąca ludziom

System, w którym kraje Unii Europejskiej koordynują swoje polityki gospodarcze i budżetowe został ustanowiony w reakcji na kryzys gospodarczy. Kraje wspólnoty muszą ze sobą współpracować, aby zagwarantować firmom rozwój w przyszłości, a jednocześnie otoczyć ochroną te, które są w trudnym położeniu. Gospodarka służąca ludziom to program działań na rzecz sprawiedliwości społecznej i dobrobytu. Jednym z celów ich realizacji jest pogłębienie unii gospodarczej i walutowej poprzez połączenie stabilności i demokratycznej rozliczalności. Ujednolicenie rynku zakłada rozwój i pogłębienie sprawiedliwszego rynku wewnętrznego. Program obejmuje również działania wsparcie zatrudnienia dzięki pobudzaniu inwestycji i tworzeniu miejsc pracy, między innymi w ramach programu pomostowego wspierania zatrudnienia ludzi młodych. Plan programowy zakłada również wzmocnienie małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią podstawę dla funkcjonowania unijnego rynku wewnętrznego