Operator EUROPE DIRECT Kraków

Instytut Polityk Publicznych to założona w 2015 r. w Krakowie niezależna organizacja think tank. Nasze działania skupiają się wokół publikacji prac naukowych, analitycznych i eksperckich. Wśród naszych aktywności nie brakuje działań edukacyjnych i popularyzatorskich. Posiadamy odpowiednie doświadczenie w zakresie realizacji projektów grantowych i zadań publicznych. Od 2020 r. prowadzimy Centrum Obywatelskie Centrum C 10, a od 2021 punkt EUROPE DIRECT Kraków. Aktywnie współpracujemy z administracją publiczną oraz mamy wiedzę z obszaru funkcjonowania sektora organizacji pozarządowych. Naszą siłą jest niezależność i apartyjność. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.  Jesteśmy partnerem na rzecz dostępności Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.    

O nas

Od 1 maja 2021 r. Instytut Polityk Publicznych, niezależna organizacja pozarządowa, prowadzi Punkt EUROPE DIRECT Kraków. Funkcjonujemy jako lokalny punkt kontaktowy. Dostarczamy informacji i odpowiadamy na pytania związane z Unią Europejską. Przeprowadzamy także spotkania informacyjne oraz debaty z udziałem ekspertów, urzędników i polityków.

Punkt EUROPE DIRECT w Krakowie jest członkiem sieci Europe Direct w Polsce, która z kolei jest częścią ogólnoeuropejskiej grupy ośrodków. Ośrodki przybliżają europejskie zagadnienia mieszkańcom danego regionu i zachęcają ich do udziału w debatach na temat przyszłości UE. Siecią punktów EUROPE DIRECT zarządza Komisja Europejska.  Można się z nami skontaktować, jeżeli masz pytania dotyczące polityki, programów i priorytetów Unii Europejskiej lub jeśli chcesz się zaangażować w wydarzenia dotyczące przyszłości UE.  Nasza oferta skierowana jest również do szkół: robimy dla nich prezentacje, prowadzimy dyskusje dotyczące UE i dostarczamy publikacje Unii Europejskiej. Obywatele korzystają z wszystkich naszych usług nieodpłatnie.  Należy pamiętać, że nie oferujemy doradztwa prawnego, nie zajmujemy się też interpretowaniem przepisów UE. 

Europe Direct to ośrodki Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego stanowiące jedno z najważniejszy narzędzi komunikacyjnych UE z obywatelami na poziomie lokalnym. W związku tym, do ich najważniejszych zadań należy udzielanie odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem Unii oraz zachęcanie do udziału w debacie na temat przyszłości i kształtu wspólnej Europy. Z konsultantami sieci można kontaktować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

Skontaktuj się z nami!

EUROPE DIRECT Kraków

ul. Kazimierza Wielkiego

18/5 30-074 Kraków

Tel.: +48 793 762 000,

EDKrakow@ipp.expert