Nowy europejski Bauhaus

Nowy europejski Bauhaus to inicjatywa mająca za zadanie praktycznej realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu w przestrzeni mieszkalnej. Projekt zakłada tworzenie platform do eksperymentów i komunikacji, rozwiązań pomostowych pomiędzy nauką i techniką, a kulturą i sztuką. Promuje zmianę perspektywy i postrzegania wyzwań przed jakimi stoi europejskie społeczeństwo, a także świeże podejście do opracowywania i wprowadzania innowacji, mogących rozwiązać wiele złożonych i problematycznych kwestii.