Silniejsza pozycja Europy w świecie

Silniejsza pozycja Europy w świecie to inicjatywa mająca na celu wzmocnienie roli Unii Europejskiej jako odpowiedzialnego globalnego lidera. Program obejmuje działania na rzecz Europejskiej polityki sąsiedztwa, zapewniającą stabilność i współpracę w regionie w zakresie polityki, gospodarki i bezpieczeństwa. Umocnienia partnerstwa regionalnego poprzez współpracę z krajami rozwijającymi się, a także niesienie pomocy humanitarnej i ochronie ludności. Plan zakłada również rozwój współpracę w zakresie bezpieczeństwa i obronności, co przekłada się na wzmacnianiu zdolności wspólnoty europejskiej do zapobiegania kryzysom i zarządzania nimi. Głównym celem inicjatywy jest inwestycja w pokojową, bezpieczną i stabilną Europę.