Masz pytanie związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, chcesz dowiedzieć się o niej więcej lub zaangażować się w Europejski Rok Umiejętności?

EUROPE DIRECT Kraków

Główną misją działania punktów EUROPE DIRECT Kraków jest realizacja określonych zadań, mających na celu między innymi pogłębienie świadomości obywateli na temat funkcjonowania Unii Europejskiej i korzyści płynących z udziału w niej, przybliżanie obieranych przez nią strategii politycznych i ponoszenie obywatelskiego zaangażowania. Jako lokalne punkty kontaktowe Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej słuchamy głosu jej mieszkańców, odpowiadamy na pytania i przekazujemy je odpowiednim instytucjom unijnym.

1. Informowanie i angażowanie obywateli.

• Organizowanie działań informująco-angażujących, takich jak warsztaty, dialogi obywatelskie i wszelkie inne formy aktywności w formie stacjonarnych i zdalnych wydarzeń.

• Zapewnianie informacji, obsługa interesantów, odpowiedzi na pytania związanych z Unią Europejską, aktywne zarządzanie profilami w mediach społecznościowych.

• Promocja wyników Konferencji w Sprawie Przyszłości Europy.

2. Nawiązywanie kontaktów z lokalnymi mediami.

• Ustanawianie i podtrzymywanie relacji z mediami, dziennikarzami, influencerami, liderami.

• Aktualizowanie bazy danych lokalnych mediów.

• Promowanie aktywności punktu w mediach.

3. Podnoszenie świadomości na temat wrażliwych tematów związanych z UE.

•Monitoring mediów i debat publicznych na poziomie lokalnym pod kątem obecności w niej treści nieprawdziwych, dezinformacji, negatywnych narracji etc.

• Raportowanie tego typu treści do odpowiednich instytucji.

4. Unia Europejska w szkołach.

• Organizacja lekcji europejskich dla dzieci i młodzieży szkolnej.

• Promocja Europejskiego Roku Młodzieży.

• Dostarczanie do szkół materiałów informacyjno-edukacyjnych Komisji Europejskiej.

5. Promocja regionalnych sieci.

• Aktywnie współpracujemy z sieciami europejskimi działającymi w naszym regionie: TEAM EUROPE, Eurodesk, Centra Informacji Europejskiej.

Publikacje Unii Europejskiej