Komentarz: W stronę Azji

Komentarz: W stronę Azji   W zeszłym roku około 44% importu do Unii Europejskiej pochodziło z krajów azjatyckich. Inne kraje europejskie stanowiły 31%, a Ameryka Północna 12% udziału. Głównym kierunkiem wywozu z Unii były inne kraje europejskie z 35% całkowitego eksportu, a następnie Azja (30%) i Ameryka Północna (20%). UE odnotowała znaczny deficyt w handlu […]