CHANSE: DigiPatch

CHANSE: DigiPatch prof. dr hab. Małgorzata Kossowska Nota biograficzna: Jej zainteresowania obejmują poznawcze i motywacyjne podstawy złożonych zjawisk społecznych (m.in. ideologii politycznej, uprzedzeń, nierówności społecznych w kontekście kulturowym), zjawiska odporności na wiedzę, sztywności poznawczej oraz jej związków z rozwiązywaniem problemów społecznych i podejmowaniem decyzji społeczno-politycznych. Konkurs “CHANSE – Transformations: Social and Cultural Dynamics in The […]

Wywiad: Indie to nie państwo, to cywilizacja

Wywiad: Indie to nie państwo, to cywilizacja Nota biograficzna: mgr Tomasz Łukaszuk – magister studiów międzynarodowych (1991), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW i doktorant od 2017 roku, wcześniej członek Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w randze Ambasadora Tytularnego, m.in. Ambasador w Republice Indii, Afganistanie, Bangladeszu, Bhutanie, Malediwach, Nepalu, Sri Lance (2014-2017), dyrektor Biura […]

CHANSE: REMEDIS

CHANSE: REMEDIS dr inż. Łukasz Tomczyk – doktor filozofii – specjalność edukacja dorosłych (Uniwersytet Karola w Pradze), doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Pedagogiczny), inżynier informatyki. Zajmuje się zagadnieniami:inkluzji cyfrowej, zachowaniami ryzykownymi wśród młodzieży zapośredniczonymi przez nowe media (ze szczególnym uwzględnieniem problematycznego użytkowania internetu), a także tematyką kształtowania kompetencji cyfrowych. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5652-1433 Konkurs “CHANSE – Transformations: Social and […]

CHANSE: DigiFren

CHANSE: DigiFren   Konkurs “CHANSE – Transformations: Social and Cultural Dynamics in The Digital Age” to program koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Konkurs był wynikiem współpracy sieci HERA oraz NORFACE. Realizuje go 27 instytucji z 24 państw europejskich. Łącznie złożono 366 wniosków, z których wyłoniono 26 nagrodzonych projektów. Celem przewodnim programu CHANSE jest przeprowadzenie konkursu, […]