EU-Bahrain Conference on Freedom of Religion and Belief

EU-Bahrain Conference on Freedom of Religion and Belief   PhD Marek Moroń – Polish lecturer, advisor, diplomat. Former Consul General of the Republic of Poland in Mumbai. South Asian specialist. Academic lecturer at the Centre for Comparative Studies of Civilisations, Jagiellonian University, member of the Muslim Religious Union of Poland (est.1925). On May 2-4, 2023, […]

Fundacja 8Marca i Nowy Europejski Bauhaus

Fundacja 8Marca i Nowy Europejski Bauhaus   Natalia Gnoińska – architektka, specjalistka zrównoważonej konserwacji zabytków, fundatorka i prezeska Fundacji 8Marca. Urodzona w Polsce Europejka z międzynarodowym wykształceniem i doświadczeniem kulturowym. Po ukończeniu studiów w Wielkiej Brytanii wróciła do Polski. Rozpoczęła pracę nad wprowadzeniem innowacji w dziedzinie konserwacji i zarządzania dziedzictwem, co doprowadziło ją do finału […]

Wywiad: Projekty unijne w ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego

Wywiad: Projekty unijne w ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego     Piotr Zambrzycki – mgr w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ekspert w dziedzinie konserwacji rzeźby.   Jak wygląda finansowanie ochrony dóbr kultury w Unii Europejskiej?   Ta kwestia oczywiście jest bardzo złożona, ponieważ jak dobrze wiemy, Unia Europejska to wiele państw członkowskich, a każde z […]

Wywiad: Europejski horyzont polityki miejskiej

  Nota biograficzna: Ewa Heczko – Hyłowa, dr inż. architekt, od dyplomu urbanistka akademicka, od 1989 r. gromadzi europejską wiedzę urbanistyczną. B. Sekretarz Naukowy Instytutu Rozwoju Miast (2006 – 2013), inicjatorka i koordynatorka projektów badawczych krajowych i UE na Politechnice Krakowskiej (1989-2004).                           […]

Wywiad: Indie to nie państwo, to cywilizacja

Wywiad: Indie to nie państwo, to cywilizacja Nota biograficzna: mgr Tomasz Łukaszuk – magister studiów międzynarodowych (1991), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW i doktorant od 2017 roku, wcześniej członek Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w randze Ambasadora Tytularnego, m.in. Ambasador w Republice Indii, Afganistanie, Bangladeszu, Bhutanie, Malediwach, Nepalu, Sri Lance (2014-2017), dyrektor Biura […]

Komentarz: W stronę Azji

Komentarz: W stronę Azji   W zeszłym roku około 44% importu do Unii Europejskiej pochodziło z krajów azjatyckich. Inne kraje europejskie stanowiły 31%, a Ameryka Północna 12% udziału. Głównym kierunkiem wywozu z Unii były inne kraje europejskie z 35% całkowitego eksportu, a następnie Azja (30%) i Ameryka Północna (20%). UE odnotowała znaczny deficyt w handlu […]

CHANSE: REMEDIS

CHANSE: REMEDIS dr inż. Łukasz Tomczyk – doktor filozofii – specjalność edukacja dorosłych (Uniwersytet Karola w Pradze), doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Pedagogiczny), inżynier informatyki. Zajmuje się zagadnieniami:inkluzji cyfrowej, zachowaniami ryzykownymi wśród młodzieży zapośredniczonymi przez nowe media (ze szczególnym uwzględnieniem problematycznego użytkowania internetu), a także tematyką kształtowania kompetencji cyfrowych. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5652-1433 Konkurs “CHANSE – Transformations: Social and […]

CHANSE: DigiFren

CHANSE: DigiFren   Konkurs “CHANSE – Transformations: Social and Cultural Dynamics in The Digital Age” to program koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Konkurs był wynikiem współpracy sieci HERA oraz NORFACE. Realizuje go 27 instytucji z 24 państw europejskich. Łącznie złożono 366 wniosków, z których wyłoniono 26 nagrodzonych projektów. Celem przewodnim programu CHANSE jest przeprowadzenie konkursu, […]